Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

1. Kelly de Geus Dressuurtraining
De persoonsgegevens die door Kelly de Geus Dressuurtraining worden verzameld, zijn uitsluitend nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

- duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

- het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

- uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

- wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

- passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

- uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

info@kellydegeus.nl | Haagwinde 14, 3297WJ Puttershoek | KVK nummer 75902303

 

2. Doeleinden gegevens
Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel omdat de gegevens noodzakelijk zijn ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

Kelly de Geus Dressuurtraining verzameld alleen noodzakelijke gegevens, zoals een naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Bij zakelijke klanten worden daarnaast financiële gegevens verzameld. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een juiste uitvoering van de aangegane overeenkomsten. 

- Een adres is noodzakelijk om onze producten en diensten aan u te kunnen leveren.

- Een e-mailadres en telefoonnummer zijn noodzakelijk om met u te kunnen communiceren over de aangegane overeenkomst. Ook is het e-mailadres noodzakelijk voor het sturen van facturen. 

Indien er andere gegevens worden gebruikt dan die noodzakelijk zijn, zal er altijd eerst uitdrukkelijke toestemming aan u worden gevraagd. Deze toestemming kunt u later altijd weer intrekken.

3. Nieuwsbrief / mailinglijst
Nieuwsbrieven worden uitsluitend verstuurd nadat u hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven via de website.

Uw gegevens worden enkel toegevoegd aan een mailinglijst nadat u daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven via de website.

4. Cookies
Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat Kelly de Geus Dressuurtraining naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om Kelly de Geus Dressuurtraining te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we u op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan Kelly de Geus Dressuurtraining hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

5. Verstrekken aan derden
Het kan voor Kelly de Geus Dressuurtraining noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Dit geldt enkel voor derden partijen waarmee wij samenwerken om de met u aangegane overeenkomst zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan bovengenoemde partijen geschiedt alleen voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden. Derden die van Kelly de Geus Dressuurtraining persoonsgegevens ontvangen kunnen in dat geval zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens.

Kelly de Geus Dressuurtraining is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking door deze derden. Indien een derde persoonsgegevens verwerkt en op verzoek en instructie van Kelly de Geus Dressuurtraining handelt, sluiten wij met deze derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de verordening (AVG) omschreven vereisten voldoet.

6. Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. 

7. Uw rechten

01. Recht op inzage: u heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Kelly de Geus Dressuurtraining vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar Kelly de Geus Dressuurtraining. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

02. Recht op rectificatie: Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Kelly de Geus Dressuurtraining.

03. Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Kelly de Geus Dressuurtraining vastgelegd zijn na het eindigen van de overeenkomst? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens, behoudens de gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren.

04. Recht op het indienen van een klacht: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Kelly de Geus Dressuurtraining niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Zie hiervoor punt 6. 

8. Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons). 

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.